תעשייה אווירית – גשרים

מחלפים

 חברתנו טיפלה בנושא ההתנגדויות לתכנית מחלף "התעופה" על כביש 46 והגיעה לשדרוג ולגיבוש פתרון מוסכם עם חברת נתיבי ישראל (מע"צ). במהלך הטיפול במחלף התעופה נבחנו עוצמות התנועה למפעל בבוקר ובשעות אחה"צ כמו גם התייחסנו לתחנת הרכבת ולחניון הסמוך לה.

לאחרונה סיימנו את תכנון חניון טרומי בעל 4 קומות חניה המאוכלס כ – 500 מקומות חניה במפעל

"אלתא" באשדוד בניהול צוות התעשייה האווירית, כמו גם שיפרנו את מערך הנגישות למפעל על ידי
פתיחת שער נוסף לאוטובוסים ועריכת שינויים בתנוחת החניון הקיים והתקנת רציפים חדשים
להעלאה הורדת נוסעים מהאוטובוסים.

לאחרונה העניקה לנו התעשייה האווירית תכנון ופיתוח במפעל "מבת" כמו גם את הרמזור והצומת
הראשית על דרך 40 על מנת לאפשר פניה ימינה חופשית ממפעל "מחנה ישראל".

שתף טוויטר Pin it