1. 1תכנון כבישים

  תכנון כבישים

  קיימים שני סוגי כבישים עיקריים: כבישים עירוניים וכבישים בין עירוניים.

  הכבישים העירוניים

  מטרת הכבישים היא לשרת, לחבר ולהנגיש את השטחים הבנויים, תכנון הכביש כולל הסדרת נגר עילי בכביש ובמדרכות וקביעת נקודות לניקוז מי גשם, כל זאת בעזרת מערכת ניקוז תת קרקעית. עבודת התכנון מתחלקת לשני סוגים:

  • כבישים קיימים המהווים את רוב העבודה, העבודה כוללת שיקום, הרחבה, הוספת שבילי אופניים, הוספת נתיב תחבורה ציבורית או   מסלול תחבורה ציבורית. בתחום זה העבודה מתאפיינת בתכנון מדוייק ומפורט, הכולל תשומת לב בהתחברויות לבתים/מבנים/כניסות למגרש משני צידי שפת הרחוב.
  • כבישים חדשים באזורי מגורים או תעסוקה: בתחום זה התכנון כולל תאום עם אדריכל הפרויקט, אשר לפניו יוצג התכנון לקביעת המפלסים הרצויים של המתחמים הבנויים, תוך התחשבות בהנחיות לתכנון כבישים.

   

  הכבישים הבין עירוניים 

  תכנון כביש בין עירוני, נעשה בהתאם להנחיות וקריטריונים של חברת נתיבי ישראל. גם כאן מתחלקת עבודת התכנון לשני סוגים:

  • כבישים קיימים רוב העבודה בכבישים אלו מתאפיינת בהרחבת כביש קיים, שיפור תוואי נסיעה, הוספת צומת או מעגל תנועה.
  • כבישים חדשים בהם העבודה מתאפיינת בהתוויה וקביעת מיקום הכביש ביחס למרחב הפתוח תוך התחשבות בטופוגרפיה קיימת, מבנים/ישובים קיימים ועוד.

   

   

   

 2. 2תכנון עבודות פיתוח עפר

  תכנון עבודות פיתוח עפר

  העבודה בתחום פיתוח עבודות עפר מתחלקת לשני סוגים: פיתוח שטח במגרש בודד ופיתוח שטח בשכונת מגורים, או לחילופין אזור תעסוקה, מסחר וכיוצא בזה.

  • פיתוח שטח במגרש בודד : מהות העבודה היא תכנון וקביעת הגבהים של המבנה המתוכנן ביחס לסביבתו הקרובה. העבודה כוללת קביעת 0.00 של המבנה ביחד עם אדריכל הפרויקט. תכנון קווי גובה וגבהים במגרש תוך הסדרת נגר עילי וניקוז השטח כלפי כביש סמוך או שצ"פ.
  • פיתוח שטח בשכונת מגורים / אזור תעסוקה ומסחר וכד'. כאשר מדובר על שטח גדול לתכנון חשוב לקחת בחשבון איזון בכמויות של עבודות עפר: חפירה ומילוי.  במקרה שהקרקע הקיימת לא מספיק טובה לעבודות פיתוח, למשל קרקע חרסיתית, בכל מקרה יש לפנות חלק ניכר מהקרקע הקיימת ובמקרה כזה רצוי להמעיט בעבודות המילוי. בשטחים גדולים לפיתוח יש לדאוג להסדרת השיפוע של הקרקע אל נקודות מוצא של הניקוז כגון ואדי או מובל ניקוז קיים בשטח.

   

  התכנון כולל בדרך כלל מערכת כבישים ומגרשים בין הכבישים. יש לדאוג שכל מגרש יתנקז ויתוכנן בשיפוע אל הכביש הסמוך אליו או שטח פתוח אחר. בחלק מהמקרים יש צורך לתכנון קירות תומכים. קירות תומכים – בין מגרשים סמוכים. או בין הכביש למגרש.  בד"כ כאשר כביש מתוכנן גבוה מהמגרש הסמוך יש לתמוך את הכביש בעזרת קיר תומך ע"מ שלא נחדור עם הדיקורים של עבודות העפר לשטח מגרש פרטי.

 3. 3פיתוח שטח

  פיתוח שטח

  כאשר מדובר בשטח גדול לתכנון חשוב לקחת בחשבון איזון בכמויות של עבודות עפר: חפירה ומילוי. (במקרה שהחומר החפור טוב לשימוש). במקרה בו הקרקע הקיימת אינה טובה לעבודות פיתוח, למשל קרקע חרסיתית, יש לפנות חלק ניכר מהקרקע הקיימת ורצוי להמעיט בעבודות המילוי.

  בשטחים גדולים לפיתוח יש לדאוג להסדרת השיפוע הקרקע אל נקודות המוצא של הניקוז כגון ואדי או מובל ניקוז קיים בשטח.

  התכנון כולל בדרך כלל מערכת כבישים ומגרשים בין הכבישים. יש לדאוג שכל מגרש יתנקז ויתוכנן בשיפוע אל הכביש הסמוך אליו או שטח פתוח אחר.

  בחלק מהמקרים יש צורך לתכנון קירות תומכים: קירות תומכים – בין מגרשים סמוכים ובין כביש למגרש.

  ברוב המקרים כאשר כביש מתוכנן גבוה ממגרש סמוך יש לתמוך את הכביש בעזרת קיר תומך, על מנת שלא נחדור עם הדיקורים של עבודות העפר לשטח מגרש פרטי.

 4. 4תכנון גיאומטרי

  תכנון גיאומטרי

  תכנון גיאומטרי של כבישים הוא אחד מהשירותים שמציעה חברתנו.

  תהליך התכנון מתבצע במספר שלבים: הראשון הינו קליטת תכנית התנועה ממתכנן התנועה.

  לאחריו קביעת ציר לאורך הכביש בדרך כלל במרכז זכות הדרך של הכביש, כמו גם בניית ציר הכביש לפי הנחיות תכנון.

  ובשלב הבא בניית הכביש לכל רוחבו וקישורו אל הציר המתוכנן.

  הכנת קובץ נתונים, הכולל קורדינטות של הציר ושאר האלמנטים של הכביש, ע"מ שיהיה אפשר לבצעו בשטח.

  התכנון הגיאומטרי כולל גם את הכנת תכנית פרטי מבנה הכביש וכל האלמנטים הקשורים אליו כגון :אבני שפה, אבני אי תנועה, ריצופים, מעקות בטיחות ועוד.


 • תכנון כבישים

  תכנון כבישים

  קיימים שני סוגי כבישים עיקריים: כבישים עירוניים וכבישים בין עירוניים.

  הכבישים העירוניים

  מטרת הכבישים היא לשרת, לחבר ולהנגיש את השטחים הבנויים, תכנון הכביש כולל הסדרת נגר עילי בכביש ובמדרכות וקביעת נקודות לניקוז מי גשם, כל זאת בעזרת מערכת ניקוז תת קרקעית. עבודת התכנון מתחלקת לשני סוגים:

  • כבישים קיימים המהווים את רוב העבודה, העבודה כוללת שיקום, הרחבה, הוספת שבילי אופניים, הוספת נתיב תחבורה ציבורית או   מסלול תחבורה ציבורית. בתחום זה העבודה מתאפיינת בתכנון מדוייק ומפורט, הכולל תשומת לב בהתחברויות לבתים/מבנים/כניסות למגרש משני צידי שפת הרחוב.
  • כבישים חדשים באזורי מגורים או תעסוקה: בתחום זה התכנון כולל תאום עם אדריכל הפרויקט, אשר לפניו יוצג התכנון לקביעת המפלסים הרצויים של המתחמים הבנויים, תוך התחשבות בהנחיות לתכנון כבישים.

   

  הכבישים הבין עירוניים 

  תכנון כביש בין עירוני, נעשה בהתאם להנחיות וקריטריונים של חברת נתיבי ישראל. גם כאן מתחלקת עבודת התכנון לשני סוגים:

  • כבישים קיימים רוב העבודה בכבישים אלו מתאפיינת בהרחבת כביש קיים, שיפור תוואי נסיעה, הוספת צומת או מעגל תנועה.
  • כבישים חדשים בהם העבודה מתאפיינת בהתוויה וקביעת מיקום הכביש ביחס למרחב הפתוח תוך התחשבות בטופוגרפיה קיימת, מבנים/ישובים קיימים ועוד.

   

   

   

 • תכנון עבודות פיתוח עפר

  תכנון עבודות פיתוח עפר

  העבודה בתחום פיתוח עבודות עפר מתחלקת לשני סוגים: פיתוח שטח במגרש בודד ופיתוח שטח בשכונת מגורים, או לחילופין אזור תעסוקה, מסחר וכיוצא בזה.

  • פיתוח שטח במגרש בודד : מהות העבודה היא תכנון וקביעת הגבהים של המבנה המתוכנן ביחס לסביבתו הקרובה. העבודה כוללת קביעת 0.00 של המבנה ביחד עם אדריכל הפרויקט. תכנון קווי גובה וגבהים במגרש תוך הסדרת נגר עילי וניקוז השטח כלפי כביש סמוך או שצ"פ.
  • פיתוח שטח בשכונת מגורים / אזור תעסוקה ומסחר וכד'. כאשר מדובר על שטח גדול לתכנון חשוב לקחת בחשבון איזון בכמויות של עבודות עפר: חפירה ומילוי.  במקרה שהקרקע הקיימת לא מספיק טובה לעבודות פיתוח, למשל קרקע חרסיתית, בכל מקרה יש לפנות חלק ניכר מהקרקע הקיימת ובמקרה כזה רצוי להמעיט בעבודות המילוי. בשטחים גדולים לפיתוח יש לדאוג להסדרת השיפוע של הקרקע אל נקודות מוצא של הניקוז כגון ואדי או מובל ניקוז קיים בשטח.

   

  התכנון כולל בדרך כלל מערכת כבישים ומגרשים בין הכבישים. יש לדאוג שכל מגרש יתנקז ויתוכנן בשיפוע אל הכביש הסמוך אליו או שטח פתוח אחר. בחלק מהמקרים יש צורך לתכנון קירות תומכים. קירות תומכים – בין מגרשים סמוכים. או בין הכביש למגרש.  בד"כ כאשר כביש מתוכנן גבוה מהמגרש הסמוך יש לתמוך את הכביש בעזרת קיר תומך ע"מ שלא נחדור עם הדיקורים של עבודות העפר לשטח מגרש פרטי.

 • פיתוח שטח

  פיתוח שטח

  כאשר מדובר בשטח גדול לתכנון חשוב לקחת בחשבון איזון בכמויות של עבודות עפר: חפירה ומילוי. (במקרה שהחומר החפור טוב לשימוש). במקרה בו הקרקע הקיימת אינה טובה לעבודות פיתוח, למשל קרקע חרסיתית, יש לפנות חלק ניכר מהקרקע הקיימת ורצוי להמעיט בעבודות המילוי.

  בשטחים גדולים לפיתוח יש לדאוג להסדרת השיפוע הקרקע אל נקודות המוצא של הניקוז כגון ואדי או מובל ניקוז קיים בשטח.

  התכנון כולל בדרך כלל מערכת כבישים ומגרשים בין הכבישים. יש לדאוג שכל מגרש יתנקז ויתוכנן בשיפוע אל הכביש הסמוך אליו או שטח פתוח אחר.

  בחלק מהמקרים יש צורך לתכנון קירות תומכים: קירות תומכים – בין מגרשים סמוכים ובין כביש למגרש.

  ברוב המקרים כאשר כביש מתוכנן גבוה ממגרש סמוך יש לתמוך את הכביש בעזרת קיר תומך, על מנת שלא נחדור עם הדיקורים של עבודות העפר לשטח מגרש פרטי.

 • תכנון גיאומטרי

  תכנון גיאומטרי

  תכנון גיאומטרי של כבישים הוא אחד מהשירותים שמציעה חברתנו.

  תהליך התכנון מתבצע במספר שלבים: הראשון הינו קליטת תכנית התנועה ממתכנן התנועה.

  לאחריו קביעת ציר לאורך הכביש בדרך כלל במרכז זכות הדרך של הכביש, כמו גם בניית ציר הכביש לפי הנחיות תכנון.

  ובשלב הבא בניית הכביש לכל רוחבו וקישורו אל הציר המתוכנן.

  הכנת קובץ נתונים, הכולל קורדינטות של הציר ושאר האלמנטים של הכביש, ע"מ שיהיה אפשר לבצעו בשטח.

  התכנון הגיאומטרי כולל גם את הכנת תכנית פרטי מבנה הכביש וכל האלמנטים הקשורים אליו כגון :אבני שפה, אבני אי תנועה, ריצופים, מעקות בטיחות ועוד.