1. 1תוכניות אב

  תוכניות אב

  התכנון לטווח ארוך בכלל ובתוכו התכנון הסטטוטורי בפרט, הם מרכיבים מרכזיים ומובילים בכל מערכת לאומית של בניה ופיתוח תשתיות.

  תכנית אב מספקת מסגרת תכנונית כוללת ליישוב גדול, כל זאת תוך התייחסות למכלול הנושאים המשפיעים על צביון העיר ביניהם: אוכלוסיה, מגורים, שירותי ציבור, תעסוקה ומסחר, שטחים ציבוריים פתוחים וסביבה. אנו בעלי ניסיון רב בבנייה ובתכנון תוכניות אב. לדוגמא פרויקט המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור. חברתנו מבצעת עשרות פרויקטים תחבורתיים, ביניהם את תכנית המתאר של הישוב, אזור תעשיה חדש ומרכז תחבורה דרכי נת"י, דרכים מקומיות ופיתוח מואץ של שכונות ביישוב אשר נימצא בתאוצת פיתוח.

   

 2. 2תוכניות מתאר

  תוכניות מתאר

  במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, תכנית מתאר היא תכנית אשר בתוכה יש התייחסות לתיחומי שטחים, הוראות בנייה, מגבלות בנייה ומאפיינים נוספים של התכנון.
  על מנת לאפשר בניה של אזור, מקום, או עיר, יש צורך בתכניות סטטוטוריות אשר תאפשרנה הקמת פרויקטים על פי מתווה שסוכם ואושר מראש.
  חברתנו יודעת לתכנן פרויקטים כאלו. עבודות כאלו בדרך כלל מתחילות עם "תכניות אב" אשר סוללות את הדרך לתכנית מתארית.

  סעיף 62 א' לחוק התכנון והבנייה מסמיך ועדה מקומית לתכנון ובנייה לאשר תכניות, ללא צורך באישור הוועדה המחוזית שמעליה.

  תכנון התחבורה שמסביב לתכניות אלו, הוא חלק מתכניות המתאר.

 3. 3תוכנית בניין עיר

  תוכנית בניין עיר

  תוכנית בניין עיר היא מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון.

  תוכנית בניין עיר מורכבת משני מסמכים עיקריים – תשריט ותקנון וכן ניתן לצרף אליה מסמכים נוספים הקרויים "נספחים".

  התשריט הינו מסמך גרפי משורטט הכולל, בחלקו העיקרי, מפה של המצב המוצע באותה תוכנית. התשריט (כמו גם הוראות התוכנית) נערך בהתאם להוראות נוהל מבנה אחיד לתוכנית של משרד הפנים, אשר מגדיר מהי תכולת התשריט הנדרשת, הנחיות לעריכת מפת המדידה, תבנית מוגדרת להוראות התוכנית ורשימה סגורה של ייעודי קרקע.

  אנו מתמחים בבניית תוכניות בניין עיר ומעניקים ייעוץ בנושא.

 4. 4התנגדויות

  התנגדויות

  חוק התכנון והבנייה, אשר לפיו מכינים את כל התוכניות בישראל, אינו מחייב עדיין את שיתוף הציבור בהליך התכנוני עצמו, אבל מרגע שהתוכנית הושלמה והופקדה, מאפשר החוק לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע מן התכנית, להגיש לה התנגדויות.

  אנו מעניקים ייעוץ ובונים את התוכניות בשיתוף עם גורמים מוסמכים ולקוחות פרטיים, וביחד איתם מתאימים את התכנון לתמונה הכללית ובאופן האופטימלי כך שמידת ההתנגדות תגיע לרמת המינימום.


 • תוכניות אב

  תוכניות אב

  התכנון לטווח ארוך בכלל ובתוכו התכנון הסטטוטורי בפרט, הם מרכיבים מרכזיים ומובילים בכל מערכת לאומית של בניה ופיתוח תשתיות.

  תכנית אב מספקת מסגרת תכנונית כוללת ליישוב גדול, כל זאת תוך התייחסות למכלול הנושאים המשפיעים על צביון העיר ביניהם: אוכלוסיה, מגורים, שירותי ציבור, תעסוקה ומסחר, שטחים ציבוריים פתוחים וסביבה. אנו בעלי ניסיון רב בבנייה ובתכנון תוכניות אב. לדוגמא פרויקט המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור. חברתנו מבצעת עשרות פרויקטים תחבורתיים, ביניהם את תכנית המתאר של הישוב, אזור תעשיה חדש ומרכז תחבורה דרכי נת"י, דרכים מקומיות ופיתוח מואץ של שכונות ביישוב אשר נימצא בתאוצת פיתוח.

   

 • תוכניות מתאר

  תוכניות מתאר

  במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, תכנית מתאר היא תכנית אשר בתוכה יש התייחסות לתיחומי שטחים, הוראות בנייה, מגבלות בנייה ומאפיינים נוספים של התכנון.
  על מנת לאפשר בניה של אזור, מקום, או עיר, יש צורך בתכניות סטטוטוריות אשר תאפשרנה הקמת פרויקטים על פי מתווה שסוכם ואושר מראש.
  חברתנו יודעת לתכנן פרויקטים כאלו. עבודות כאלו בדרך כלל מתחילות עם "תכניות אב" אשר סוללות את הדרך לתכנית מתארית.

  סעיף 62 א' לחוק התכנון והבנייה מסמיך ועדה מקומית לתכנון ובנייה לאשר תכניות, ללא צורך באישור הוועדה המחוזית שמעליה.

  תכנון התחבורה שמסביב לתכניות אלו, הוא חלק מתכניות המתאר.

 • תוכנית בניין עיר

  תוכנית בניין עיר

  תוכנית בניין עיר היא מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון.

  תוכנית בניין עיר מורכבת משני מסמכים עיקריים – תשריט ותקנון וכן ניתן לצרף אליה מסמכים נוספים הקרויים "נספחים".

  התשריט הינו מסמך גרפי משורטט הכולל, בחלקו העיקרי, מפה של המצב המוצע באותה תוכנית. התשריט (כמו גם הוראות התוכנית) נערך בהתאם להוראות נוהל מבנה אחיד לתוכנית של משרד הפנים, אשר מגדיר מהי תכולת התשריט הנדרשת, הנחיות לעריכת מפת המדידה, תבנית מוגדרת להוראות התוכנית ורשימה סגורה של ייעודי קרקע.

  אנו מתמחים בבניית תוכניות בניין עיר ומעניקים ייעוץ בנושא.

 • התנגדויות

  התנגדויות

  חוק התכנון והבנייה, אשר לפיו מכינים את כל התוכניות בישראל, אינו מחייב עדיין את שיתוף הציבור בהליך התכנוני עצמו, אבל מרגע שהתוכנית הושלמה והופקדה, מאפשר החוק לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע מן התכנית, להגיש לה התנגדויות.

  אנו מעניקים ייעוץ ובונים את התוכניות בשיתוף עם גורמים מוסמכים ולקוחות פרטיים, וביחד איתם מתאימים את התכנון לתמונה הכללית ובאופן האופטימלי כך שמידת ההתנגדות תגיע לרמת המינימום.